3 Φεβρουαρίου 2015

Μπορεί κανείς να σωθεί χωρίς εξομολόγηση και χωρίς πνευματικό;
Όχι. Κανείς δεν μπορεί να σωθεί, ούτε λαϊκοί ούτε μοναχοί ούτε κληρικοί, χωρίς την εξομολόγηση των αμαρτιών και χωρίς τη λύση από τον πνευματικό, κατά τον λόγο του Κυρίου που λέει:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...