15 Δεκεμβρίου 2014

Συνηθίζεται να βρίζεται τα Θεία; Ξανασκεφτήτε το! Διαβάστε τραγικές ιστορίες βλασφήμων


Ο αείμνηστος πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, ηγούμενος τότε, γιά 50 περίπου χρόνια στό ιστορικό μοναστήρι Λογγοβάρδας στήν Πάρο, στό βιβλίο του "Πόλεμος κατά τής βλασφημίας" σημειώνει κάποια συνταρακτικά περιστατικά τά οποία νομίζουμε ότι αξίζουν γιά μία ευρύτερη δημοσιότητα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...